12362728 10206934641338926 6664326108475894062 oDFS Čunovský kŕdeľ dňa 13. 12. 2015 pripravil pod umeleckým vedením Márie Strakovej vianočné predstavenie "Čaro Vianoc", ktoré prinieslo čas radosti a veselosti do priestorov miestneho úradu Čunova medzi plnú sálu hostí. Potešilo detských i dospelých divákov, ktorí ich odmenili niekoľkonásobným potleskom a poďakovaním za krásny predvianočný večer v duchu vianočnej atmosféry. Predstavenie vyvrcholilo krstom sólového CD Márie Strakovej "Piesne z vinohradov Slovenska", ktoré bolo milým prekvapením pre všetkých hostí a s radosťou ho pokrstili deti sladkou, ferebnou maškrtou.