portret  

  Mgr. Mária Straková

 

  Štúdium:

  1987-1995  ZŠ v Dolnom Kubíne

  1987-1998  Absolvovala hru na klavíri I., II. a III. stupňa na ZUŠ P. M. Bohúňa

                     v Dolnom Kubíne

  1995-1999  SŠ Obchodná akadémia v Dolnom Kubíne

  2000-2006  VŠ FIF UK v Bratislave - odbor Etnológia

       - skúška z etnochoreológie

  2003-2004  Absolvovala prednášky na VŠMU v odbore pedagogika ľudového tanca:

       - praktická skúška zo základov ľudového tanca I. a II. st.

       - skúška z estetitky ľudového tanca

       - skúška zo základov teórie ľudového tanca

                     Absolvovanie tanečných domov počas pôsobenia v Lúčnici

 

 

 

 

 

Pracovné skúsenosti:

etnológ; sólový interpret - spev; pedagóg spev, tanec, klavír; hudobná dramaturgia; réžia                  

1997-1998 Pedagóg v hre na klavír pre I. stupeň

                  na ZUŠ Ivana Ballu

od r.  2005 Hlasový pedagóg v DFS Čunovský kŕdeľ

2004-2005 Hlasový pedagóg DFS Sárik

2008 Hlasový pedagóg DFS Rozmarín vo Viedni

2001-2006 Sólistka, vedúca speváckej skupiny Lúčnica

2007-2013 Sólistka, vedúca speváckej skupiny SĽUK

Účinkovanie v rámci umenia folklóru vo významných svetových divadlách počas pôsobenia v Lúčnici, SĽUK-u:

Roayal oper house -Londýn; Japonsko; Čína; Taliansko...

2007-2013 Dramaturg, asistent umeleckého vedúceho

                  orchestra v SĽUK-u

od r. 2013 Umelecká vedúca DFS Čunovský kŕdeľ

                 Tanečný pedagóg v DFS Čunovský kŕdeľ

 

 

  maria strakova

 

 

2015 - Hudobná dramaturgia 22 dielny dokumentárny seriál

         pre RTVS - "Vínne cesty Slovenska"

 

2016 - Asistent filmovej réžie v časti dokumentácie 

        "Tradičných ľudových tancov na Slovensku",

         Digitálne múzeum, Digitalizačné centrum,

         Múzea SNP / Ministerstvo kultúry

 

2017 - Odborný etnologický konzultant pre TĽK, hudobná

         dramaturgia, Národný projekt - Aktivizujúce metódy

         vo výchove "132 Výletov za poznaním"

         MPC / Ministerstvo školstva

 

2017 - Produkcia, réžia, dramaturgia, umelecká interpretácia

         v sólovom, skupinovom speve v časti projektu

         "LATERNA MAGIKA", Národný projekt Aktivizujúce

         metódy vo výchove "132 Výletov za poznaním"

         MPC / Ministerstvo školstva

 

2019 - Hudobná knižka, učebnica: Ľudové notičky, náučné,

           veselé,  interaktívne dielo s hudobným perom pre deti,

           pedagógov, mamičky, oteckov...

 

2020 - Premiéra celovečerného programu v RTVS

           "Od hravosti k radosti" s OZ DFS Čunoveský kŕdeľ.

           Link: https://www.rtvs.sk/televizia/

 

Ocenenie.jpg

 Link: https://www.teraz.sk/.../boze-kolko.../518873-clanok.html

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Life nahrávka z projektu "LATERNA MAGIKA": M. Straková a FS Technik
 
 
 
 
 
 
 
 

 O C E N E N I A :

 

2018 - Čestné uznanie primátora mesta Bratislavy za rok 2017 v oblasti FOLKLÓRU za výborné výsledky práce s mládežou, ktorá dôstojne reprezentuje hlavné mesto Slovenskej republiky Bratislavu

 

2019 - Ocenenie kultúrno-osvetový pracovník roka Bratislavským samosprávnym krajom, Malokarpatským osvetovým pracoviskom

 

2021 - Mierová cena zo Slovenska udelená Medzinárodným mierovým výborom, Hospodárskym klubom za udržanie a podporu tradícií ľudovej kultúry - piesne, tance, jazyk, zvyky, ako aj hrdosť na národ a vlasť, dosahovanie mnohých úspechov a uznaní v zahraničí s detským folklórnym súborom OZD DFS Čunovský kŕdeľ.

 

2023 - Uverejnenie životopisu v Encyklopédii osobností Českej a Slovenskej republiky edície Britishpedia.

 

 

 

  

 

 

 

             Život cez ľudovú pieseň Márie Strakovej

          Zaoberá sa interpretáciou ľudových piesní z rôznych regiónov Slovenska. V detstve ju najviac oslovilo spevácke interpretačné umenie hornooravskej speváčky Anny  Rusnákovej,  neskôr  to  boli  poprední  interpreti  ľudovej  piesne  ako  Ján Ambróz,  Mária Brdárska,  Hanka Hulejová,  Monika Kandráčová a mnohí ďalší i v zoskupeniach akou je Muzička alebo Trnki, s ktorými mala možnosť spolupracovať i stretnúť sa ako interpreti na jednom javisku. Aktívne začala spievať v 10-tich rokoch v DFS Trnka v Dolnom Kubíne. Pravidelne účinkuje a tvorivo /autorsky/ prispieva k realizácii programov na rôznych folklórnych festivaloch (Folklórne slávnosti vo Východnej, Podpolianske folklórne slávnosti v Detve, Hontianska paráda v Hrušove, SNMS-E v Habovke, Dni kolied kresťanov Slovenska v Chrenovci, Dni matiek v Sliačoch, Ozveny pod Kráľovou hoľou v Telgárte, Medzinárodný festival detských folklórnych súborov v  Bratislave),  komorných  programoch  (Poéma  o  dreve,  Inšpirácie  a  ciele  tradícii,  Bratislavská káva,  Stretnutia minulého a budúceho...),  zúčastnila  sa  i významného podujatia organizovaného pri príležitosti svetového roka Slovákov - Ohlasy slovenského sveta v Martine v r. 1997. Pod skúseným a citlivým vedením Doc. Ing. arch. V.J. Grusku mala možnosť autorsky pripraviť program - "Ľudová hudba v meste". V roku 2004 v rámci foklórneho festivalu Východná odprezentovala svoj profilový koncert "Piesne moje, piesne...",  kde  cieľom  bolo  uviesť  mladú  nastupujúcu  spevácku generáciu,  ktorá  pracuje  s piesňou na základe rôznych osobných skúseností (teoretické znalosti, osobné kontakty s autentickými spevákmi, práca s autentickými nahrávkami). Predstaviť pieseň ako čistú formu tradičného umeleckého prejavu, schopnú hlbokej výpovede najrozmanitejších tém. Od roku (2001-2006) - sólistka, vedúca speváckej skupiny Umeleckého súboru Lúčnica - účinkovala v celovečerných programoch Pieseň a hra, Pred muzikou, Reprezentačný program, Tanec a hra, Karpaty), s ktorými s úspechom reprezentovali slovenský folklór doma i v zahraničí (Afrika-Tunis, Taliansko-Janov, Forly, Turín, Miláno, Rím, Veľká Británia - Londýn). Od roku (2007-2013) - sólistka, vedúca speváckej skupiny profesionálneho telesa SĽUK - účinkovala v celovečerných programoch Sen, Zo zlatého fondu Juraja Kubánku, Výber z tvorby, Obrázky zo Slovenska, Návraty do nenávratna, Budú hrať, Tanec medzi črepinami, Chorea Slovaca, Henry Tóth a SĽUK, Vianočný koncert - Tichá noc bola.., Vianočný koncert -  Vinšujeme Vám, s ktorými úspešne reprezentovali doma i v zahraničí (Ázia - Čína, Japonsko; Európa). V súčasnosti sa ako slobodný umelec - interpret - pedagóg - hudobný dramaturg snažím svojimi skúsenosťami inšpirovať deti, mládež a podnecovať k tvorbe, vyvolať v nich pozitívny záujem o tradičnú ľudovú kultúru - každý má predsa svoju krajinu detstva.

 

 

 

 

 

 

 

Dosiahnuté pedagogické úspechy u detí,

mládeže v príprave celoslovenských, medzinárodných súťaží v sólovom, skupinovom speve:

 

Víťazka celoslovenskej súťaže v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2009 Vanessa Kokyová - 1. miesto

Lureáti, viacnásobní víťazi pre západné Slovensko v celoslovenskej súťaži v sólovom speve "Slávik Slovenska"

2005 Veronika Kurajová - III. kategória - 1 miesto

2006 Milan Šimek - II. kategória - 1. miesto

2007 Eva Miškovičová - III. kategória - 2 miesto

2008 Vanessa Kokyová - II. kategória - 1. miesto

2013, 2012 Kristína Freyová - II., III. kategória - 1. miesto

2015 Katarína Póňová - II. kategória - 1 miesto

2016, 2015 Samuel Szabó - I. kagegória - 1. miesto

Medzinárodná súťaž "ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT"

2010 Vanessa Kokyová - 4. miesto

Celoslovenská folklórna šou "ZEM SPIEVA"

2017 Samuel Szabó - záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: https://www.youtube.com/watch?v=64eG-hkJe4w&feature=share

Ples v opere 2017

2017 Katarína Póňová - otvárala a zavŕšila svojim spevom slávnostný ceremoniál i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell

63. ročník FF Východná "Čo je dobré, nie je zlé"

2017 Katarína Póňová - otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom ako sólistka reprezentačný program folklórnych súborov. Archiv RTV: link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12375#4958

 

 

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2017 Samuel Szabó - 1. miesto /svetový úspech/

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2019 Liane Olczár - 1. miesto /svetový úspech/

maria strakova koncert

 

maria strakova tanec  

 

Umiestnenia v kategórii speváckych skupín i sólistov

 

2007 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na festivale hudobného folklóru "CFF" v Košiciach

 

2008 Zlaté pásmo v kategórii dievčenská spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoštátnej prehliadke "NOC" v Banskej Bystrici

 

2014 Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke "NOC" v speve i tanci "Vidiečanova Habovka"

 

2016 Zlaté pásmo v katerórii spevák sólista za DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej štátnej prehliadke "NOC" "Vidiečanova Habovka" získal Samuel Szabó.

 

2018 Zlaté pásma získalo OZ DFS Čunovský kŕdeľ na krajskej súťažnej prehliadke folklóru detí v Modre - "Zahrajte mi muzikanti"

 

  

 

 

 

 

Umelecká spolupráca na CD nosičoch SĽUK-u:

 

(sólistka, vokalistka v speváckej skupine)

SĽUK v edícii Najkrajšie Slovenské ľudové piesne

2002-Ľudové piesne o dobrej nálade - v edícii II.

                   "Fľaštička, pohárik"

          Vianočné piesne a koledy - v edícii III.

                   "Šťastia, zdravia, dlhô žitia, vinšujeme Vám"

2003-Svadobné piesne - v edícii IV.

                   "Môj vienok zelený"

          Vianočné piesne a koledy - v edícii V.

                   "Dobrý pastier sa narodil"

2004-Vianočné piesne a koledy - v edícii VII.

                   "Poďme bratia do Betléma"

2005-Ľúbostné piesne - v edícii VIII.

                   "Láska, bože, láska"

2006- Žartovno-posmešnícke-erotické piesne - v ed. VIV.      

                   "Pýtala sa Eva Adama"

           Ľudové piesne SĽUK-u - v edícii X (2CD)

                   "Najkrajšie z najkrajších"

           Výber najkrajších vianočných piesní - v edícii XI.

                   "Daj Boh šťastia tejto zemi"

2007-Výber tanečnej hudby - v edícii XII.

                   "Slovenská tanečná ľudová hudba"

           Vianočné piesne a koledy - v edícii XIII.

                   "O Ježišku roztomilý"

2013-Vianočná hudba Slovákov a národnost. menšín na SR                     "Vinšujeme Vám"

 

 

05  04  07

 
03   02  06

 
 08  09  10

 
 11  15  01

 

 

 

Umelcká spolupráca na CD-nosičoch:

       
 

DFS Čunovský kŕdeľ

(pedagóg, hudobná dramaturgia)

2006 - Detské ľudové piesne z rôznych regiónov

         Slovenska      

                    " Spieva DFS Čunovský kŕdeľ"

18  

Katka Toroková a ĽH Miroslava Dudíka

(vokalistka v speváckej skupine)

2004 - Ľudové piesne z Nitry a Tekova

                                "Kázala mi maťi"


17
 

Speváci z Rejdovej a Muzička

(vokalistka v speváckej skupine)

2011 - Ľudové piesne z Rejdovej  

                     "Či to šitko pravda"

16  

Umelcká spolupráva na CD nosičoch pre Szidi Tobias:

(vokalistka)

2011 - Szidi Tobias - "Ať se dobré děje"

2015 - Szidi Tobias - "Jolanka"

14
 

Sólový CD nosič Márie Strakovej:

2015 - Mária Straková

                    "Piesne z vinohradov Slovenska"

 CD je možné objednať vo vydavateľstve FORZA music/OPUS: klik tu

13

 

    12