deti

 
 
*    ETNOLOGICKÉ KONZULTÁCIE PRE TRADIČNÚ ĽUDOVÚ KULTÚRU
 
*    PORODKYŇA V ŠKOLSKÝCH, OBVODNÝCH, KRAJSKÝCH SÚŤAŽIACH V SPEVE: Sólový spev, Skupinový spev
 
*    TVORBA TANEČNO - SPEVÁCKYCH CHOREOGRAFIÍ / PREDSTAVENÍ "Deti deťom"
 
*    UMELECKÁ INTERPRETÁCIA V SPEVE, KURZY SPEVU, ŠKOLY TANCA SO SPEVOM
 
*    HUDOBNÁ DRAMATURGIA
 
 
 

Ako jeden druh ušľachtilého záujmu doporučujem pre deti ľudové umenie. Do jedného celku spája prejavy hudobno-poetické, pohybovohravé, slovesné aj výtvarné. Obsahuje i najkrajšie  ľudské  vlastnosti a generáciami  overenú múdrosť. V súčasnosti možno z neho čerpať nielen poučenie, krásu, ale i mravnú silu. Výchova ľudovým umením sa k nám prihovára tým najprirodzenejším, najzrozumitelnejším spôsobom - overenou metódou odpozorovania  "z nohy na nohu, z úst do úst, z ruky do ruky". Toto poznanie dáva základy pre ich ďalší rozvoj vo všetkých druhoch umenia a nielen ľudového.  Prostredníctvom ľudového umenia sa budeme prihovárať deťom i cez priamy kontakt "Deti deťom", v ktorom sa viac umocní pohoda aj detského žitia.

 

Mária Straková

Umelecká vedúca DFS

Čunovský kŕdeľ

 

dve dievcata

  Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH SĽUK-u

 

 
I.   PREDSTAVENIA  "Deti deťom" PRE MŠ A ZŠ

      Rozhodla som sa na základe svojich pedagogicko-tvorivých skúseností (viď. Biografia na stránke) vybrať a spracovať Slovenský detský folklórny materiál  zaujímavým - svojským spôsobom pre ucelené detské predstavenia určené najmä deťom v priamom kontakte cez "Deti deťom". V ponúkaných predstaveniach sa Vám pod mojim umeleckým vedením predstavia i mladí talentovaní detskí umelci z DFS Čunovský kŕdeľ, ktorí sa Vám hravou formou budú prihovárať v tradičných-divadelných kostýmoch cez hovorené slovo, spev, tanec..  Táto mylšienka je priamym odkazom vytvárať dotyky, krôčiky ku tradičným kultúrnym hodnotám a cez hravú formu podporiť v nich túžbu po poznaní.

                     

 

dfs ck

          Zriaďovateľ DFS Čunovský kŕdeľ: Miestny úrad Čunovo cunovo Facebook Icon

 

deti1  
 
Cieľom predstavní  "Deti deťom"
 
Spoznať prejavy tradičnej ľudovej kultúry, ktoré v priebehu dejín na Slovensku vytvorili najmä generácie najmladších:
 
*   Zoznámite sa s ľudovými piesňami, riekankami, vyčítankami, povedačkami, hádankami, prísloviami, porekadlami, prekáračkami, vinšami i koledamy. 
*   Spoznáte  rôzne  tradičné  remeslá,  spievané  tanečné hry a tance viažúce sa k rôznym príležitostiam v priebehu kalendárneho roka, ako sú napríklad i fašiangy, vítanie jari, Vianoce, Nový rok atď. a taktiež aj niektoré tance dospelých, ktoré si deti radi osvojujú. 
Prostredníctom predstavení chceme priniesť deťom radosť, podnietiť v nich tvorivosť, prehlbovať vzťah ku kultúrnym tradíciám, nájsť v nich vôľu pokračovať v objavovaní svojho talentu pre ich ďalší rozvoj v umení... 
 
plagat02 
 
PONUKA PREDSTAVENÍ "Deti deťom":
   
1. "Neďaleko od Dunaja..."
2. "Do spevu i do kroku"
3. "Remeselníci"
4. "Mikuláš"
5. "Čaro Vianoc"
 
Predstavenia sú populárno-náučné, určené najmä
deťom, pedagógom, vychovávateľom - každému,
kto bude mať záujem sa podieľať na formovaní
detí všetkých vekových kategórií cez tradičné kultúrne hodnoty.
plagat01 
 
II.     KURZY SPEVU 
- príprava na spevácke súťaže v sólovom, skupinovom speve
pod pedagogickým vedením.
 
Dosiahnuté úspechy u detí v príprave celoslovenských
i medzinárodných súťaží v sólovom, skupinovom speve:
 
Víťazka celoslovenskej súťaže v sólovom speve "Slávik Slovenska"
2009 Vanessa Kokyová - 1. miesto
Laureáti, viacnásobný víťazi pre západné Slovensko v celoslovenskej
súťaži v sólovom speve "Slávik Slovenska"
2005 Veronika Kurajová - III. kategória - 1 miesto
2006 Milan Šimek - II. kategória - 1. miesto
2007 Eva Miškovičová - III. kategoária - 2 miesto
2008 Vanessa Kokyová - II. kategória - 1. miesto
2013, 2012 Kristína Freyová - II., III. kategória - 1. miesto
2015 Katarína Póňová - II. kategória - 1. miesto
2016, 2015 Samuel Szabo - I. kategória - 1. miesto
Medzinárodná súťaž "ČESKOSLOVENSKO MÁ TALENT"
2010 Vanessa Kokyová - 4. miesto

Celoslovenská folklórna šou "ZEM SPIEVA"

2017 Samuel Szabó - záznam je možné vzhliadnuť v archíve RTV - link: https://www.youtube.com/watch?v=64eG-hkJe4w&feature=share

Ples v opere 2017

2017 Katarína Póňová - otvárala a zavŕšila svojim spevom slávnostný ceremoniál i s americkou soulovou speváčkou Ali Caldwell

63. ročník FF Východná "Čo je dobré, nie je zlé"

2017 Katarína Póňová - otvárala a taktiež zavŕšila svojim spevom ako sólistka reprezentačný program folklórnych súborov. Archiv RTV/link: http://www.rtvs.sk/televizia/archiv/12375#4958

 

deti5

  Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH SĽUK-u, Sólo: Milan Šimek

 

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2017 Samuel Szabó - 1. miesto /svetový úspech/

 

Rádio Regina Západ 

2017 relácia "Zahrajte mi túto" venovaná OZ DFS Čunovský kŕdeľ a jeho krásnym speváckym výkonom CD "Spieva DFS Čunovský kŕdeľ" z roku 2006Možné si vypočuť z archívu:

http://www.rtvs.sk/radio/archiv/1702/633714

 

Medzinárodná súťaž "Gala festival detských spevákov" v Portugalsku

2019 Liane Olczár - 1. miesto /svetový úspech/

 
mladez  

Umiestnenia v kategórii speváckych skupín a sólisti

 
2007 Zlaté pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na festivale hudobného folklóru "CFF" v Košiciach
 
2008 Zlaté pásmo v kategórii dievčenská spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoštátnej prehliadke "NOC" v Banskej Bystrici
 
2014 Strieborné pásmo v kategórii spevácka skupina DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke NOC v speve i tanci "Vidiečanova Habovka"
 
2016 Zlaté pásmo v kategórii spevák sólista za DFS Čunovský kŕdeľ na celoslovenskej súťažnej prehliadke NOC "Vidiečanova Habovka" získal Samuel Szabó.
 
 
 
III.     ŠKOLA TANCA, SPEVU  v  živom  predstavení
 
pod  názvom   "Do spevu i do kroku" PRE A
 
 
     Ide  o projekt  "Deti deťom",  v ktorom  mladí,  šikovní interpreti      z DFS Čunovský kŕdeľ pod umeleckým vedením Márie Strakovej vytvoria príbeh pomocou ľudového divadla - hovoreného slova,  ľudových  piesní,  ale  i   rečňovaniek, vyčítaniek, prísloví a porekadiel. Budeme sa prihovárať tradičnou formou hry "z nohy na nohu, z úst do úst, z ruky do ruky" mladým divákom, ktorí sa stánú súčasťou deja príbehu a pomôžu nám tak vytvoriť  "Školu tanca, spevu". V nej sa naučia rôzne tanečné kroky, ľudové piesne a budú môcť v závere predstavenia odprezentovať spolu s nami tanečno-spevácku choreografiu.
 

mladez1

  Nahrávka z CD: DFS Čunovský kŕdeľ a ĽH FS ČRIP

 

 
 
            IV.     NÁRODNÉ PROJEKTY  -  PRE  DETI  A  MLÁDEŽ
 
 
           *    Národný projekt - Aktivizujúce metódy vo výchove:  "132 Výletov za poznaním"  -  MPC / Ministerstvo školstva
          
           - odborný etnologický konzultant pre TĽK, hudobná dramaturgia
           - produkcia, réžia, dramaturgia, umelecká interpretácia v sólovom, skupinovom speve v časti projektu "LATERNA MAGIKA"
 
 
 Laterna Magika: Reklama - Dopravná výchova

 Laterna Magika: Goralský tanec - Kresaný /tanec, hudba FS Technik/

 
 
 
 
            **  Národný projekt -  Digitálne múzeum  -  Digitalizačné centrum Múzea SNP / Ministerstvo kultúry
 
            - asistent filmovej réžie v časti dokumentácie  "Tradičných ľudových tancov na Slovensku"